Avtalsvillkor

Uppdaterad: 27/03–2018 (Ladda ner i PDF)

Allmänt

Almedalens.se ägs av Almedalens Bed & Breakfast & Fik AB (559036–6158) där fokus ligger på att erbjuda en bra hemsida så att alla våra kunder hittar det som de letar efter.

Information om kunder och besökare lämnas INTE ut. Detta sker endast om brott förekommer och Polisen ansöker om detta. Almedalens följer Sveriges lagar.

För att vår bokningstjänst ska fungera behöver vi ta in information om namn, adress, stad, postnr, telefon och e-post samt datum för bokningarna. Denna information sparas tills att utcheckning sker.

Priser

Alla våra priser är SEK om inget annat angivits specifik på tjänst eller produkt.

Bilder

Alla bilder på almedalens.se tillhör Almedalens eller EMS Design. Dessa får inte användas någonstans utan lov från båda parter.

Information om tvister

Almedalens följer de riktlinjer som allmänna reklamationsnämnden rekommenderar och självklart Sveriges lagar. Har du frågor eller vill du veta mer kan du alltid kontakta oss direkt.

GDPR – Lagring av information

Almedalens.se lagrar endast information som krävs för att tjänsten ska fungera och bokningarna. Namn, Adress, E-post, Stad, Postnummer och Telefon samt datum för bokning sparas tills utcheckning. E-post kan sparas för att kunna svara kunden på frågor och skicka ut eventuella svar i form av elektronisk post.

Vill du ta bort någon av denna information så kontakta oss via e-post på boka@almedalens.se eller på telefon 070-392 95 94.

Informationen används endast för att kunna genomföra våra åtaganden och tjänster.

Force majeure

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att Almedalens inte kan fullfölja
sina åtaganden friskrivs Almedalens och ägande företag från dessa åtaganden och projekt. Almedalens.se kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och dessa innefattar:

  • Stora strömavbrott till servar och domäner och annan utrustning.
  • Leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid.

Självklart gör vi allt för att undvika alla eventuella problem med våra tjänster.

Kontaktinformation

Almedalens Bed & Breakfast & Fik AB
Stickvägen 3
131 42 Nacka
070-392 95 94
boka@almedalens.se